69 Post towns (shuku or juku) along Nakasendo

From east (Edo) to west (Kyoto)

Name of post town Distance to next post town
(km)
Nihonbashi
(Starting point in Edo)
9.8
Itabashi
9.0
Warabi
5.4
Urawa
5.0
Omiya
7.9
Ageo
3.7
Okegawa
7.2
Konosu
16.4
Kumagaya
10.8
Fukaya
10.6
Honjo
7.9
Shinmachi
5.9
Kuragano
6.0
Takasaki
7.2
Itahana
3.2
An’naka
9.6
Matsuida
9.5
Sakamoto
11.7
Karuizawa
4.4
Kutsukake
4.3
Oiwake
5.0
Otai
4.7
Iwamurada
5.1
Shionada
3.0
Yawata
3.5
Mochizuki
4.8
Ashita
5.6
Nagakubo
7.9
Wada
21.6
Shimosuwa
11.4
Shiojiri
7.2
Seba
3.3
Motoyama
7.9
Niekawa
7.3
Narai
5.3
Yabuhara
7.5
MIyanokoshi
7.1
Fukushima
9.4
Agematsu
12.8
Suhara
7.2
Nojiri
10.2
Midono
5.6
Tsumago Tsumago-Magome walk 
7.8
Magome
4.5
Ochiai
3.9
Nakatsugawa
(a large city)
9.9
Oi
13.7
Okute
5.9
Hosokute
11.8
Mitake
3.9
Fushimi
7.9
Ota
7.8
Unuma
16.8
Kano
5.9
Gouto
4.7
Mieji
8.7
Akasaka
5.3
Tarui
5.4
Sekigahara
3.9
Imasu
4.0
Kashiwabara
5.9
Samegai
3.9
Banba
4.0
Toriimoto
5.9
Takamiya
7.9
Echigawa
9.8
Musa
13.7
Moriyama
5.9
Kusatsu
14.4
Otsu
11.8
Sanjo Ohashi
(End point in Kyoto)